Download mp3 rapidshare Filmy warez

torrent megaupload hotfile
Je 17 Okt 2018 15:33

Všetky časy sú v UTC+01:00
Vložiť nový príspevok  Odpovedať k tejto téme  [ 1 príspevok ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: counter-strike source
PríspevokNapísané: 14 Apr 2009 14:29 
Nepripojený
Pokročilý
Pokročilý
Užívateľov profilový obrázok

Dátum registrácie: 05 Apr 2009 13:16
Príspevky: 179
:info:
Kód:
[color=#FF4000]Counter-Strike Source - Zv????en?­ FPS[/color]
Pokud v??m ve h?™e nefunguje konzole (p?™i stisknut?­ ; se nic ne stane). Pro aktivovan?­ postupujte takto:

1. V hlavn?­m menu zvolte Options
2. Vyberte kartu Keyboard
3. KliknÄ›te na tlaÄ??­tko Advanced
4. Zak?™?­??kujte Enable developer console ...

[color=#FF4000]Jak si m????ete vytvo?™it vlastn?­ server[/color]
Co je nejd??le??itÄ›j???­, abychom mÄ›li v??dy aktualizovanou hru, jinak by se na v???? server mohli napojit jen hr??Ä?i, kte?™?­ pou???­vaj?­ stejnou verzi a vyhazovalo by v??m to neust??le chybu.

Tak??e jak na tento server?
Nejd?™?­ve si dejte odkaz souboru srcds.exe na plochu, tento soubor najdete v adre?????™i "Counter-Strike Source"

D??le na vytvo?™en?? odkaz kliknÄ›te prav??m tlaÄ??­tkem a vyberte vlastnosti.

Do kolonky C?­l dopi??te uvozovky "mezera -game cstrike, tedy cel?? ?™??dek bude vypadat asi takto "C:\Adres???™, ve kter?©m je hra nainstalovan??\Counter-Strike Source\srcds.exe" -game cstrike.


Pak u?? staÄ??­ jen spustit, nastavit parametry a m????ete hr??t.

[color=#FF4000]Jak si d??t vlastn?­ hudbu do menu[/color]
V prvom rade si mus?­te zohna?? pesniÄ?ku Ä?o chcete vo form??te Mp3.
T??to pesniÄ?ku premenujete ako \"gamestartup.mp3\".
Nakoniec ju u?? iba nakop?­rujete do adres??ra \"Counter-Strike Source\\cstrike\\sound\\UI\" v hre a m?´??ete hra??.

[color=#FF4000]Jak nainstalovat CS:Source[/color]
V prvom rade si pred samotnou in??tal??ciou hry skontrolujte zop??r vec?­, inak v??m CS:S nepobe???­.

1. Ak m??te Windows XP, je potrebn?© ma?? nain??talovan?? Service Pack 2. Zist?­te to jednoducho, ak si otvor?­te "Ovl??dacie panely" v nich otvor?­te polo??ku \"Syst?©m\" a hneÄ?, jak sa v??m otvor?­ okno, bude v ??om nap?­san?© Ä?o m??te za Windows, ak?? SP m??te nain??talovan?? a Ä?al??ie podrobnosti o va??om PC.

2. Ak ste si u?? overili, ??e m??te SP2 je d?´le??it?©, aby ste mali nain??talovan?? aj "NET Framework", je to pomocn?? bal?­Ä?ek do Windows a mali by ste ho tam ma??. Zist?­te to jednoducho, ak si v Ovl??dac?­ch paneloch otvor?­te polo??ku "Prida?? odobra?? programy" a mali by ste ho ma?? medzi nain??talovan??mi programami. Ak by ste ho n??hodou nemali, m?´??ete si ho stiahnu?? z netu napr?­klad zo str??nky http://www.stahuj.cz a je u?? len na v??s, ak?? verziu si vyberiete Ä?i 1.1, 2.0 alebo 3.0

3. Ä?alej si skontrolujte, Ä?i m??te nain??talovan?? DirectX9.0c. To zist?­te, ak si otvor?­te "Tento poÄ??­taÄ?", jednotku kde m??te nain??talovan?? Windows (obvykle je to jednotka C), v nej si otvor?­te adres??r "Windows\system32\dxdiag.exe". Niekedy sa stane, ??e aj keÄ? ho tam m??te, pri spusten?­ hry v??m m?´??e vyhodi?? chybov?© okno, ??e nem?´??e n??js?? s??bor dll. Neviem jeho presn?? n??zov, ale malo by tam by?? nieÄ?o s "D3D..." Ak sa to stane jednoducho nain??talujte e??te raz DirectX 9.0c na star?? verziu a bude to fungova??. Najlep??ie je, ak m??te nain??talovan?© aj najnov??ie ovl??daÄ?e ku va??ej grafickej karte, ale to nie je nutnos??. KeÄ? je toto v??etko v poriadku, m?´??eme sa koneÄ?ne pusti?? do samotnej in??tal??cie CS:S

4. D??fam, ??e postup, ako si stiahnu?? CS:S zo str??nky v??m u?? p?­sa?? nemus?­m. Tak??e otvorte si s??bor Ä?o ste stiahli, teda CS:S a otvor?­ sa v??m uv?­tacie okno Welcome bla, bla, bla. Tam kliknite na tlaÄ??­tko "Next".

5. ÄŽalej sa v??m otvor?­ okno, kde bude popis Ä?o to v??etko obsahuje, Ä?o sa tam vylep??ilo atÄ?. Tam kliknite iba na "OK"

6. ÄŽalej sa v??m otvor?­ okno, kde bude v strede riadok, Ä?o vypad?? asi takto "C:\Program Files\Counter-Strike Source". Do tohto riadku sa ud??va cesta, kam sa m?? CS:S nain??talova??. Ak nem??te vlastn?? adres??r, kam si in??talujete hry, tak tu niÄ? neme??te a stlaÄ?te "Install"

7. Po do in??talovan?­, je hra u?? vlastne funkÄ?n?? a mohli by ste kÄ?udne pusti?? a hra??. KeÄ???e v??ak ka??d?? chv?­Ä?ku vych??dzaj?? nov?© patche do hry, ktor?© sl????ia na to, aby opravili urÄ?it?© chyby v hre, alebo nieÄ?o vylep??ili, zmenili a podobne mus?­te tieto patche nain??talova?? aby ste mohli hra?? na NON-STEAM serveroch. Ak by ste tieto patche nemali, tak by ste sa nemohli pripoji?? na ??iaden server. Najnov??ie patche v??dy n??jdete na na??ej str??nke. Ak e??te nem??te ??iaden patch predo??l?­, tak si v??dy stiahnite najposednej???­ patch, ktor?? m?? v n??zve slovo "Comprehensive". To znamen?? ??e tento patch m?? v sebe zakomponovan?© v??etky predo??l?© patche, Ä?i??e ich nemus?­te po jednom s??ahova?? a in??talova??. Ak vid?­te ??e posledn?? patch s n??zvom Comprehensive je napr?­klad teraj???­ patch 16 a za n?­m je napr?­klad e??te patch 17, tak stiahnite oba a najprv t?? 16 a a?? potom na??ho nain??talujte 17.

8. Tieto patche in??talujte priamo do hry, teda ak ste nemenili cestu kam sa m?? in??talova??, mala by vypada?? takto "C:\Program Files\Counter-Strike Source"

9. Ak ste postupovali presne podÄ?a n??vodu a nem??te in?? chybu v syst?©me, tak v??m to mus?­ ??lapa??!!! Good Luck

[color=#FF4000]Jak zapnout konzoli[/color]
Pokud v??m ve h?™e nefunguje konzole (p?™i stisknut?­ ; se nic ne stane). Pro aktivovan?­ postupujte takto:

1. V hlavn?­m menu zvolte Options
2. Vyberte kartu Keyboard
3. KliknÄ›te na tlaÄ??­tko Advanced
4. Zak?™?­??kujte Enable developer console ...

[color=#FF4000]Sn?­??en?­ Pingu ve h?™e[/color]
Sn?­??en?­ pingu
1. Pro zaÄ???tek je pot?™eba zj?­stit va???­ rychlost internetu
nap?™. na http://www.dsl.cz/rychlost.php

2.Nyn?­ je pot?™eba zmÄ›nit nastaven?­ hry nejprve si v konzoli zjistÄ›te va??e defautn?­ nastaven?­ pro p?™?­pad ze se v??m ping naopak zv?­???­

3.Nyn?­ otev?™ete soubor .../cstrike/cfg/autoexec.cfg a do nej napiste toto (podle rychlosti va??eho internetu) _ 128kb:
rate 6000 cl_cmdrate 20 cl_updaterate 15 cl_rate 9999 cl_cmdbackup 2 _ 256kb: rate 9000 cl_cmdrate 25 cl_updaterate 20 cl_rate 9999 cl_cmdbackup 2 _ 384kb: rate 15000 cl_cmdrate 30 cl_updaterate 25 cl_rate 15000 cl_cmdbackup 2 _ 512kb: rate 17000 cl_cmdrate 35 cl_updaterate 30 cl_rate 17000 cl_cmdbackup 2 _ 768kb: rate 20000 cl_cmdrate 45 cl_updaterate 35 cl_rate 20000 cl_cmdbackup 2 _ 1MB rate 23000 cl_cmdrate 60 cl_updaterate 40 cl_rate 23000 cl_cmdbackup 2 _ 2MB rate 23000 cl_cmdrate 80 cl_updaterate 60 cl_rate 23000 cl_cmdbackup 2 _ V?­ce rate 23000 cl_cmdrate 101 cl_updaterate 101 cl_rate 23000 cl_cmdbackup 2 _

4.HlavnÄ› v??m pom????e kdyz vypnete v??echny ostatni programy (Firefox, Skype, Icq, ...), V??bec neuva??ujte o tom ??e byste p?™i hran?­ stahovali!
 

[color=#FF4000]N??kup zbran?­ a p?™edmÄ›t??[/color]
Nejdrive si v poznamkovem bloku otevreme soubor autoexec.cfg (v adresari: Source\cstrike\cfg\)

Zvolime si t?™eba tlacitko F1 pro nakup nejake zbrane a granatu: bind f1 "buy m4a1; buy hegranade"

Pokud nemate dostatek penez na nakup vsech predmetu, koupi se jich, co nejvice v poradi zleva doprava (tzn. ze na prvnim miste by mela byt zbran) A tady vam dam nazvy zbrani a predmetu do konfigurace:

Pistole:
"Glock18 Select Fire" - glock
"H&K USP .45 Tactical" - usp
"SIG P228" - p228
"Desert Eagle" - deagle
"FN Five-Seven" - fiveseven
"Dual Beretta 96G Elite" - elite

Brokovnice:
"Benelli M3 Super90" - m3
"Benelli XM1014" - xm1014

Samopaly:
"Steyr Tactical Machine Pistol" - tmp
"Ingram MAC-10" - mac10
"H&K MP5-Navy" - mp5navy
"H&K UMP45" - ump45
"FN P90" - p90

Utocne pusky:
"Galil" - galil
"Famas" - famas
"AK-47" - ak47
"Colt M4A1 Carbine" - m4a1
"SIG SG-552 Commando" - sg552
"Steyr Aug" - aug

Ostrelovac?­ pusky:
"Steyr Scout" - scout
"SIG SG-550 Sniper" - sg550
"AI Arctic Warfare/Magnum" - awp
"H&K G3/SG-1 Sniper Rifle" - g3sg1

Kulomet:
"FN M249 Para" - m249

Munice:
"Primary Ammo" - primammo
"Secondary Ammo" - secammo

Vybaven?­:
"Kevlar Vest" - vest
"Kevlar Vest & Helmet" - vesthelm
"Flashbang" - flashbang
"HE Grenade" - hegrenade
"Smoke Grenade" - smokegrenade
"Defuse Kit" - defuser
"NightVision Goggles" - nvgs

[color=#FF4000]Jak nainstalovat GrabberM??d[/color]
Grabber Mod je prugin pro v???? server, kter?? umo????uje pomoc?­ no??e, vytvualnÄ› chytnout a manipulovat s jakymkoliv obÄ›ktem ve h?™e. Instalace:

1. Na serveru mus?­ byt nainstalovan?? Metamod Source. Pokud neni instalace je ke sta??en?­ ZDE. PS.: V Instalaci mus?­te vybrat jako typ instalace \"Select mod directory\"

2. Nyn?­ si stahnete samotn?? Grabber Mod.

3. Archiv rozbalte do slozky cstrike

4. Nyn?­ otev?™ete soubor .../cstrike/addons/metamod/metaplugins.ini a napi??te do nÄ›j addons/grabber/bin/grabber_mm

5. Hotovo, nyn?­ spust?­me hru, vytvo?™?­me server. Jakmile se naÄ?te mapa, napi??te do konzole EXEC GRABBER . T?­m se aktivuje nastaven?­ grabberu, grabber ovl??d??te takto:

Prav?© tlaÄ??­tko my???­: chycen?­ p?™edmÄ›tu na kter?? ukazujete
Lev?© tlaÄ??­tko: vyst?™elen?­ dr??en?©ho predmÄ›tu
KoleÄ?ko my??i: odd??len?­, p?™ibli??en?­ p?™edmÄ›tu

[color=#FF4000]Zombie Mod - Instalace[/color]
Toto je n??vody jak naisntalovat ZombieMod na V??s Server.

1. Na serveru mus?­ byt nainstalovan?? Metamod Source. Pokud neni instalace je ke sta??en?­ ZDE. PS.: V Instalaci mus?­te vybrat jako typ instalace \"Select mod directory\"
2. Nyn?­ si stahnete samotn?? Zombie Mod.
3. Archiv rozbalte do slozky cstrike
4. Nyn?­ otev?™ete soubor .../cstrike/addons/metamod/metaplugins.ini a napi??te do nÄ›j addons/zombiemod/bin/zombie_mm
5. Restartujte v???? server a napi??te do konzole meta list pokud se zobraz?­: [01] ZombieMod v1.0.0b c0ldfyr3 RUN.

Je v??e v por??dku, pokud ne udělali jste něco ??patne:)

[color=#FF4000]Hran?­ pres Hamachi bez probl?©mu[/color]
Pokus si chcete zah??t s k??mo??em/a cs source a nam??te ve?™ejnou IP adresu ani vlastn?­ server, m????ete pou???­t program Hamachi. Jak hrat pomoc?­ Hamachi? Nejprve si hamachi st??hnÄ›te ZDE a naisntalujte.
Program spus??te a kliknut?­m na tlaÄ??­tko Zapnout si vytvo?™?­te ??Ä?et.
Nyn?­ vytvo?™te svoji s?­t, ko kter?© se va??i zn??m?­ p?™ipoj?­.
Zadejte jm?©no s?­tÄ› a heslo , kter?© si vymyslete.
Po stisknut?­ vytvo?™it se v hlavn?­m oknÄ› zobrazi va??e s?­??. Po??lete v??em Jm?©no a heslo s?­tÄ› aby se mohli napojit.
Nyn?­ vid?­me, ??e se kamar??d napojil. Je pot?™eba p?™idat jeho adresu do souboru aliases.txt aby bylo mo??no hr??t.
KliknÄ›te prav?­m na hr??Ä?ovo jm?©no a kliknÄ›te na Kop?­rovat Adresu.
Otev?™eme si slo??ku, ve kter?© je hamachi (std. C:\\Program Files\\Hamachi\\) a vytvo?™?­me nov?? soubor aliases.txt a otev?™eme jej. Vlo???­me na prvn?­ ?™??dek kamar??dovu Adresu. Za n?­ nap?­??eme znovu jeho Adresu ale zmÄ›n?­nÄ› druh?© Ä??­slo na druh?© Ä??­slo ve va???­ adrese.
Tyto adresy odÄ›l?­me mezerou. P?™. Kamar??dova IP adresa je 5.120.0.42 va??e 5.176.182.206.
Tud?­?? do aliases.txt nap?­??eme toto: 5.120.0.42 5.176.0.42 (nezapomÄ›nte na mezeru). Nyn?­ mus?­me vypnout program hamachi( prav?­m na ikonku vedle hodin a zvolit UKONÄ?IT), a znovu ho zapnout aby se zmÄ›ny projevili.
Nyn?­ je v??e hotovo, zapnÄ›te CS:Source a v menu vyberte Create Server, vyberte mapu a hotovo.

V???? kamar??d v menu vybere Find Server a v kartÄ› LAN uvid?­ v???? server!Obrázok


Naposledy upravil/-a magoooor v 16 Apr 2009 08:55, upravené celkom 1 krát.
link do code


Hore
Zobraziť príspevky za:  Zoradiť podľa  
Vložiť nový príspevok  Odpovedať k tejto téme  [ 1 príspevok ] 

Všetky časy sú v UTC+01:00


Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný


V tomto fóre nemôžete zakladať témy
V tomto fóre nemôžete odpovedať v témach
V tomto fóre nemôžete upravovať vlastné príspevky
V tomto fóre nemôžete mazať vlastné príspevky

Vyhľadať:
Rýchla navigácia vo fórach:  
cron
Založené na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Theme Created by HOLLYSMOKE
Theme updated to phpBB 3.1.6 by KamijouTouma
Theme Version is 3.1.6-ss2